معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zed

معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zed

معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zed

"این پاورپوینت توضیح کاملی از یک پروژه ی شهرک همسو با محیط زیست است که تمامی قسمت های آن مورد بررسی قرار میگیرد معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zed معماری bed zed معماری پایدار همسو با محیط زیست sustable شهرک معماری سبز"

این پروژه شامل قسمت های مختلف معماری سبز و پایدار است.که این شهرک انرژی مورد نیاز خود را خود آن تامین...

معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zed

این پروژه شامل قسمت های مختلف معماری سبز و پایدار است.که این شهرک انرژی مورد نیاز خود را خود آن تامین میکند. در این پروژه تحلیل کامل این شهرک و روند آن را توضیح میدهد.محصولات مرتبط:
 • تحلیل مجتمع مسکونیDonny Brook (دان بروک)
 • تحلیل مجتمع مسکونی ویلا شهر میگون
 • تحلیل مجتمع مسکونی نیاوران معمار محمدرضا نیکبخت
 • تحلیل معماری kanchanjunga apartaments
 • تحلیل مجتمع مسکونی نیاوران معمار محمدرضا نیکبخت
 • معماری بیزانس (روم شرقی)
 • تحلیل مجتمع مسکونیDonny Brook (دان بروک)
 • تحلیل باغ ونک
 • تحلیل معماری kanchanjunga apartaments
 • تحلیل مجتمع مسکونی ویلا شهر میگون
 • تحلیل مجتمع مسکونی نیاوران معمار محمدرضا نیکبخت
 • تحلیل معماری kanchanjunga apartaments
 • تحلیل مجتمع مسکونیDonny Brook (دان بروک)
 • تحلیل باغ ونک