متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب امیرالمؤمنین علی ع

متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب امیرالمؤمنین علی ع

متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)

"متن کامل وفارسی شرح نهج البلاغه شامل متن فارسی تمامی 239 خطبه متن فارسی 471 حکمت متن فارسی 79 نامه ومتن فارسی 9 کلمات غریب نهج البلاغه به فارسی وک متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع) نهج البلاغه متن فارسی وکامل نهج البلاغه شرح فارسی نهج البلاغه خطبه ها نامه ها حکمت ها نهج البلاغه فارسی سید رضی متن کامل فارسی نهج ال?"

متن  کامل  وفارسی نهج البلاغهنهج البلاغهمولای متقیان  امیرالمؤمنینامام   علی  علیه السلام239 خطبه   فارسی471 حکمت  فارسی79  نامه    فارسی9 کلمه غریب (جملات مختصر شگفت وشگرف) فارسیسید رضی رحمة الله علیهآیت الله  شهیدی270 صفحه    فارسیPDFکیفیت   عالینهج البلاغه مجموعه ی بسیار باارزش وگرانقدری از خطابه نامه ها حکمت ها وکلمات غریب امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام است که متن عربی این مجموعه والبته تجمیع این متون برای اولین بار توسط سید رضی رحمة الله علیه گردآوری شده است به عبارتی شاید برای اولین بار نخستین فردی که به ارزش بسیاربالا وغیرقابل تصور این خطبه...

متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)

متن  کامل  وفارسی نهج البلاغه

نهج البلاغه

مولای متقیان  امیرالمؤمنین

امام   علی  علیه السلام

239 خطبه   فارسی

471 حکمت  فارسی

79  نامه    فارسی

9 کلمه غریب (جملات مختصر شگفت وشگرف) فارسی

سید رضی رحمة الله علیه

آیت الله  شهیدی

270 صفحه    فارسی

PDF

کیفیت   عالی

نهج البلاغه مجموعه ی بسیار باارزش وگرانقدری از خطابه نامه ها حکمت ها وکلمات غریب امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام است که متن عربی این مجموعه والبته تجمیع این متون برای اولین بار توسط سید رضی رحمة الله علیه گردآوری شده است به عبارتی شاید برای اولین بار نخستین فردی که به ارزش بسیاربالا وغیرقابل تصور این خطبه ها ونامه ها وحکمت ها وکلمات غریب ازبیانات امام علی ع پی برده واقدام به گردآوری این مجموعه نمود سید رضی باشد نهج به معنی لغوی روش وراه است وبلاغت به معنی ایجاز درعین محتوای زیادوباارزش نهفته دربیان کوتاه وموجز که از فرمایشات علی بن ابیطالب هستند  بدون شک وبه گفته واقرار همه سخنان وخطبه های علی بن ابیطالب ازنظر بلاغت وشیوایی ودرعین حال موجزبودن قابل قیاس با متون وحیانی است اما با این حال درهمین خطبه ها ونامه ها وقتی امام دربین بیانات خویش آیه یا آیات مکرمه ونورانی ازقرآن را می آورند سخنان علی بن ابیطالب را بی فروغ می گرداند وشخص علی بن ابیطالب نیزبه این حقیقت بارها درخطبه ها اقراردارد متنی که درحال معرفی آن هستیم ترجمه ی فارسی وکامل همه ی دویست وسی ونه خطبه متن فارسی چهارصدوهفتادویک حکمت  هفتادو نه نامه ونه جمله ی قصاربه نام کلمات غریب به فارسی از امام علی بن ابیطالب با شرح آیت الله شهیدی است  که این محصول همه ی خطبه ها نامه ها حکمت ها وکلمات معروف به غریب به زبان فارسی از مولای متقیان را شامل می شود نام بعضی خطبه ها ازمیان دویست وسی ونه خطبه

خطبه اول آغاز آفرینش خطبه دوم پس ازبازگشت ازجنگ صفین خطبه سوم خطبه معروف شقشقیه خطبه ی یازده درموردمعاویه ویزید خطبه دوازده پس ازپیروزی بر اصحاب جمل  خطبه درپاسخ به شعار خوارج خطبه درمورد سرنوشت خوارج  خطبه درآداب جنگ خطبه مراء خطبه اشباح خطبه فتنه های آخرالزمان خطبه حوادث ناگوارآینده خطبه واقع شدن وعده ی صدق پروردگار و شامل چهارصد وهفتادویک حکمت درموارد مختلف هفتادونه نامه به اشخاص مختلف ازجمله معاویه چندین نامه ونه جمله ی قصاریا کلمات غریب ناشی از دلتنگی ها وخون دل خوردن امام ع ازمردم کوفه وزمانه ی خویش

که هریک ازاین خطابه نامه ها حکمت ها کلمات غریب هنوزهم تنها نسخه ی شفابخش جوامع بخصوص اسلامی درهمه ی جنبه های سیاسی اقتصادی اجتماعی است به بیان دیگر نسخه ی اقتصاد مقاومتی وچگونگی اجرای آن را می توان درنامه ها وخطبه های متعددی یافت راههای ارتقای اقتدارسیاسی درخطابه ونامه های امام ع به فرمانداران بهترین راهنما است درحوزه ی فرهنگی نیزهمچنین اما مهمتر اقتصاد است وراهنمایی های امام ع درمقابله با تحریم ها وچگونگی شکوفایی درونی که امروز بحث روز ما است البته بزودی ازهمین خطابه ونامه ها پروژه تحقیق وپاورپوینت هایی درموضوعات مختلف ارایه خواهددشد

این محصول متن فارسی وکامل نهج البلاغه شامل مجموعه ای از خطبه ها حکمت ها نامه ها وکلمات غریب از حضرت علی ع است که دریک فایل اصلی پی دی اف دردویست وهفتاد صفحه دریک فایل زیپ zip ارایه شده است

 محصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ارابه ی خدایان
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی
 • حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو
 • متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو
 • تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سین
 • اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی
 • پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی
 • پاورپوینت سیصد پاورپوینت سیصد اصل طلایی مدیریت اسلامی
 • پاور پوینت پاورپوینت تأثیر هنرایران واسلام درشرق - فارسی
 • راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL
 • تحقیق انقلاب اسلامی ووضع کنونی جهان اسلام
 • متن فارسی شناخت داروها
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیولوژی پزشکی جلد اول گایتون - هال
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مقاومت مصالح وحل مسائل
 • متن کامل وفارسی شرح لمعه دمشقیه - فقه شهید ثانی سه چهار پنج شش
 • برگزیده ای از تاریخ بیهقی
 • متن فارسی جامعه شناسی تاریخی یک از آنا گرین وکات تروپ
 • متن کامل فارسی مفردات قرآن کریم - طلاب حوزه های علمیه رشته علوم قرآنی وحدیث
 • متن کامل کتاب بلاغت قرآن کریم یک - رشته علوم قرآنی وحدیث کارشناسی
 • متن کامل کتاب البرهان فی العلوم القرآن - کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث
 • متن کامل آیین دادرسی مدنی یک - رشته ی حقوق
 • متن کامل اندیشه اسلامی ۱ ونمونه سؤال وپاسخنامه
 • متن کامل اندیشه اسلامی ۲وجزوه وخلاصه مطالب مهم و نمونه سؤالات وپاسخنامه
 • آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر
 • شرح واقعه ی معراج پیامبر اسلام ص
 • بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی
 • سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)