کلیات هفت جلدی قیام مختار

کلیات هفت جلدی قیام مختار

کلیات هفت جلدی قیام مختار

"شرح مختصری اززندگی مختارثقفی وقیام مختار یا مختارنامه کلیات هفت جلدی قیام مختار مختار قیام مختارثقفی قیام مختارثقفی زندگی مختارثقفی "

کلیات هفت جلدی قیام مختارثقفیمختارثقفی به نام ابو اسحاق فرزند ابوعبید ثقفی است مختارثقفی از نام آوران دوران پس ازعاشورای سال 61 هجری قمری است که به دلیل قیام وخونخواهی وبرافراشتن پرچم مخالفت با دستگاه بنی امیه اشتهارزیادی دارد عموی مختاردردوران معاویه فرماندارکوشک از توابع ایران بود که امام حسن مجتبی ع برای تجهیز سپاه وهدایت مردم به آن محل رفته بودند وی درهمین زمان بدلایلی از کمک به امام حسن ع درجهادبامعاویه متزلزل شد وقتی بخود آمد که صلح مابین امام حسن ع ومعاویه منعقد شده بود بیداری درونی مختارباعث عذاب روحی ووجدان وی ازتزلزلی که درکمک به امام حسن ع ازخود نشان داده بود تا زمان مرگ معاویه وپس ازآن ادامه داشت بطوریکه مختارازشنیدن خبر مرگ معاویه شادمان شد وفرصت را برای جبران کم کاری وتزلزلش دریاری امام حسن ع مهیا یافت  وبه ترغیب وآموزش نظامی افراد زیادی که بیشترایرانی وازطرف کیان کیسان ایرانی دوست مختاردعوت به تجهیزعلیه یزید وهمراهی با امام حسین ع پرداخت اما عبیدالله زیاد خطرمختاررا زود متوجه شد واورا به زندان افکند برای همین مختارنتوانست توفیق حضوردرواقعه ی کربلارا بدست آورد زمانی که مختاربه توصیه عبدالله عمرپسرخلیفه ی دوم اززندان عبیدالله زیاد آزادشد واقعه ی عاشورا رخ داده بود اما مختار پنج سال پس از فاجعه ی کربلا با تجهیزسپاهی که ازقبل آموزش داده بود ونیزعده ی زیاد دیگری که بیشتر ایرانی وازتبارایران بودند سپاهی کارآمدمهیا ساخت با بدست گرفتن حکومت عراق که مشروح ومبسوط این خلاصه در متن فایل ها آمده وبا همراهی ابراهیم پسر مالک اشترعزم قصاص تمامی افراد مؤثردرشهادت امام حسین ع ویارانشان نمود ودراین راه بیشترافرادی که مرتکب جنایات فجیع نسبت به امام حسین ع ویاران وخانواده ی ایشان شده بودند بدست شخص مختار یایاران او قصاص شده وبه درک واصل شدند گفتنی است قیام مختاربه ادله ی تاریخی قیامی خودسرانه نبود بلکه اجازه ی تلویحی از امام سجاد ع داشت که بنا برشرایط...

کلیات هفت جلدی قیام مختار

کلیات هفت جلدی قیام مختارثقفی

مختارثقفی به نام ابو اسحاق فرزند ابوعبید ثقفی است

مختارثقفی از نام آوران دوران پس ازعاشورای سال 61 هجری قمری است که به دلیل قیام وخونخواهی وبرافراشتن پرچم مخالفت با دستگاه بنی امیه اشتهارزیادی دارد عموی مختاردردوران معاویه فرماندارکوشک از توابع ایران بود که امام حسن مجتبی ع برای تجهیز سپاه وهدایت مردم به آن محل رفته بودند وی درهمین زمان بدلایلی از کمک به امام حسن ع درجهادبامعاویه متزلزل شد وقتی بخود آمد که صلح مابین امام حسن ع ومعاویه منعقد شده بود بیداری درونی مختارباعث عذاب روحی ووجدان وی ازتزلزلی که درکمک به امام حسن ع ازخود نشان داده بود تا زمان مرگ معاویه وپس ازآن ادامه داشت بطوریکه مختارازشنیدن خبر مرگ معاویه شادمان شد وفرصت را برای جبران کم کاری وتزلزلش دریاری امام حسن ع مهیا یافت  وبه ترغیب وآموزش نظامی افراد زیادی که بیشترایرانی وازطرف کیان کیسان ایرانی دوست مختاردعوت به تجهیزعلیه یزید وهمراهی با امام حسین ع پرداخت اما عبیدالله زیاد خطرمختاررا زود متوجه شد واورا به زندان افکند برای همین مختارنتوانست توفیق حضوردرواقعه ی کربلارا بدست آورد زمانی که مختاربه توصیه عبدالله عمرپسرخلیفه ی دوم اززندان عبیدالله زیاد آزادشد واقعه ی عاشورا رخ داده بود اما مختار پنج سال پس از فاجعه ی کربلا با تجهیزسپاهی که ازقبل آموزش داده بود ونیزعده ی زیاد دیگری که بیشتر ایرانی وازتبارایران بودند سپاهی کارآمدمهیا ساخت با بدست گرفتن حکومت عراق که مشروح ومبسوط این خلاصه در متن فایل ها آمده وبا همراهی ابراهیم پسر مالک اشترعزم قصاص تمامی افراد مؤثردرشهادت امام حسین ع ویارانشان نمود ودراین راه بیشترافرادی که مرتکب جنایات فجیع نسبت به امام حسین ع ویاران وخانواده ی ایشان شده بودند بدست شخص مختار یایاران او قصاص شده وبه درک واصل شدند گفتنی است قیام مختاربه ادله ی تاریخی قیامی خودسرانه نبود بلکه اجازه ی تلویحی از امام سجاد ع داشت که بنا برشرایط خفقان آن دوران ازطرف ابن حنیفه این اجازه را دریافت نموده بود

هاین محصول کلیات هفت جلدی قیام مختاراست که دردوفایل pdf  جداگانه ازدومنبع درون دوفایل zip عرضه شده است فایل اول کلیات هفت جلدی قیام مختار براساس منابع تاریخی مثل تاریخ طبری ودیگروقدیمی است  که در 280 صفحه ومنبع  قایمیه  می باشد فایل دوم pdf درون یک فایل zip علاوه بر پرداختن به قیام مختاربه مختصری از زندگی ی مختار نیز پرداخته است ودر    254  صفحه است پیشنهاد می شود هردوفایل را دریافت نمایید والبته فایل کلیات قیام مختار نوشتارقدیمی تری دارداما بر منابع تاریخی مثل منابع معتبر تاریخی  طبری و شیوه ی نگارش قدیمی برگرفته ازهمان منابع راداشته واستواراست هرفایل با دونام متفاوت نامگذاری شده فایل اول KOLIYAT KHOLASE HAFT JELDI MOKHTAR  وفایل دوم  با نام ZENDEGI MOKHTARمحصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ارابه ی خدایان
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱
 • تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶
 • حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)
 • آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)
 • نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور
 • ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶
 • شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ
 • امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر
 • خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی
 • سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)