قدرت و استقامت عضلانی

قدرت و استقامت عضلانی

قدرت و استقامت عضلانی

"قدرت و استقامت عضلانی قدرت و استقامت عضلانی استقامت عضلانی افزایش حجم عضله تحقیق تربیت بدنی تحقیق ورزش روش پلیومتریک چیست روش تمرین قدرتی روش هم تنش روش هم طول عوامل عصبی در ورزش ق"

عنوان: قدرت و استقامت عضلانیقالب بندی: WORDتعداد صفحات: 23این تحقیق در مورد قدرت و استقامت عضلانی می باشد و پس از تعریف قدرت عضلانی ، به بیان تمریناتی جهت افزایش استقامت عضلانی می پردازد.مقدمهقدرت عضلانی ، توانایی یا ظرفیت یک عضله یا گروه عضلانی ، برای اعمال حداکثر نیرو علیه یک مقاومت است ، بنابراین افزایش قدرت عضلانی ، یکی از عوامل ضروری آمادگی برای کسانی است که در یک برنامه فعالیت جسمانی شرکت می کنند. حفظ حداقل سطح قدرت در عضله یا گروه عضلانی ، برای زندگی طبیعی و سالم ، حائز اهمیت است . ضعف عضلانی یا عدم توازن گروه های...

قدرت و استقامت عضلانی

عنوان: قدرت و استقامت عضلانی

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 23

این تحقیق در مورد قدرت و استقامت عضلانی می باشد و پس از تعریف قدرت عضلانی ، به بیان تمریناتی جهت افزایش استقامت عضلانی می پردازد.

مقدمه

قدرت عضلانی ، توانایی یا ظرفیت یک عضله یا گروه عضلانی ، برای اعمال حداکثر نیرو علیه یک مقاومت است ، بنابراین افزایش قدرت عضلانی ، یکی از عوامل ضروری آمادگی برای کسانی است که در یک برنامه فعالیت جسمانی شرکت می کنند. حفظ حداقل سطح قدرت در عضله یا گروه عضلانی ، برای زندگی طبیعی و سالم ، حائز اهمیت است . ضعف عضلانی یا عدم توازن گروه های عضلانی می تواند باعث حرکت یا جابجایی غیر طبیعی در بخش های مختلف بدن شود و عملکرد طبیعی آن را معیوب کند ؛ همچنین می تواند سبب ناهنجاری اندام ها شود . تمرین قدرتی ، علاوه بر نقشی که در برنامه های تمرینی دارد ، در پیشگیری از آسیب دیدگی و در توان بخشی اندام های آسیب دیده نیز موثر است . بیشتر حرکات ورزشی انفجاری هستند و نقش قدرت و سرعت در آنها بارز شده است . اگر مقدار زیادی نیرو ، در حداقل زمان ایجاد شود ، یک حرکت توانی به وجود می آید . باید توجه کرد که بدون توانایی عضلات ، ظرفیت های عملکردی ورزشکار برای افزایش قدرت عضلانی محدود خواهد شد .

قدرت به دو شکل می باشد:

 ۱- قدرت ایستا

 ۲- قدرت پویا

فهرست مطالب

مقدمه
۱- قدرت ایستا 
۲- قدرت پویا 
قدرت عضلانی 
انواع قدرت عضلانی
استقامت عضلانی 
عوامل موثر در قدرت و استقامت عضلانی 
سازگاری های عمومی با تمرین قدرتی 
خلاصه ای از آثار و تمرین 
عوامل ساختاری 
عوامل عصبی 
عوامل بیوشیمیایی 
اصول تمرین در حرکات قدرتی 
اصل ویژگی 
اصل اضافه بار 
اصل مقاومت فزاینده 
روش های تمرین قدرتی 
روش هم طول ( ایستا ) 
روش هم تنش ( ایزوتونیک ) 
روش هم جنبش ( ایزوکینتیک )
روش پلیومتریک 
عوامل آمادگی حرکتی 
ماهیت حرکات سرعتیمحصولات مرتبط:
 • نقش دانش آموزان در دفاع مقدس و جنگ نرم
 • پرسش مهر 96 چگونه باید در محیط مدرسه تحمل ، احترام به افکار دیگران ، اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟
 • فضای مجازی و آسیب های آن
 • استادیوم آشیانه پرنده پکن
 • نقش دانش آموزان در دفاع مقدس و جنگ نرم
 • پرسش مهر 96 چگونه باید در محیط مدرسه تحمل ، احترام به افکار دیگران ، اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟
 • ایدز
 • فضای مجازی و آسیب های آن
 • پدافند عامل و غیر عامل
 • نقش ورزش بر سلامت
 • پرورش قارچ دکمه ای
 • قدرت و استقامت عضلانی
 • کانال های توزیع
 • استادیوم آشیانه پرنده پکن
 • نقش اینترنت در روابط عمومی
 • حجاب و عفاف
 • زندگینامه و آثار سهراب سپهری
 • نمودار ER بیمارستان
 • پاورپوینت میلگرد
 • پاورپوینت معماری پایدار
 • دیود و انواع آن
 • بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام
 • نقش تربیت بدنی در جامعه
 • تأسیس کارگاه تیرچه بلوک
 • زن در حقوق خانواده
 • حقوق کامن لا
 • خیار حیوان در حقوق ایران فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه
 • حقوق جزا
 • حقوق تجارت
 • وینگ چون
 • تغذیه در ورزشکاران استقامتی
 • تاریخچه ورزش تیراندازی
 • شناسایی استراتژی کنترل تعادل در اجرای بالانس روی پارالل
 • تمرینات چابکی