مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی 20برگ ورد

مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی 20برگ ورد

مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد

"پروپوزال طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد پروپوزال طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی"

     مطالعات اولیه پروپوزال طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی فهرست مطالب بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:    1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق و جنبه های نوآوری آن:    3 ضرورت انجام تحقیق    3 نوآوری های تحقیق    4 اهداف برجسته تحقیق و نام بهره وران    5 اهداف برجسته تحقیق:    5 پرسش ها و فرضیه های تحقیق    5 فرضیه :    6 مرور ادبيات و سوابق مربوطه:    6 مرکز رسانه و طراحی لباس واکو    12 ساختمان جدید جورجیو آرمانی    13 مرکزمد و لباس یو پی اس (hook ups)    15 نوع روش تحقيق:    17 ۱۱-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:    19 منابع:    20   بخشی از مطلب بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:  امروزه مُد (mode)، به یکی از معضلات فرهنگی جامعه دینی ما تبدیل شده است. تیپ های مختلف از کشورهای غربی به سرعت وارد جامعه می شود و برخی گروه های جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با شور و شوق خاصی آن را می پذیرند. دامنه گسترش این حرکت به حدی است که همه جنبه های زندگی افراد از رنگ لباس گرفته تا بلند و کوتاه کردن مو، مکالمات روزمره و حتی سبک زندگی را در بر می گیرد.  به راستی مد چیست؟ از دید مدگرایی از دیدگاه دین امری ارزشمند است یا ضدارزش؟ اخلاقی است یا غیراخلاقی؟  فقدان کالبدی معمارانه جهت انجام فعالیت های فرهنگی و هنری با تاکید بر هنرهای دستی قومیت های مختلف ایران، از جمله لباس و مشکلات این عرصه را متوجه آن می کند که با توجه به ارتباط تنگاتنگ لباس با هویت و فرهنگ، طراحی مجموعه ای بنام «آکادمی مد و لباس ایرانیان» با رویکرد احیای هویت فرهنگی طراحی گردد. عدم درک و شناخت تحولات در زمینه تولیدات...

 مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد

 

 

 

 

 

مطالعات اولیه پروپوزال طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی

 

فهرست مطالب

 

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:    1
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق و جنبه های نوآوری آن:    3
ضرورت انجام تحقیق    3
نوآوری های تحقیق    4
اهداف برجسته تحقیق و نام بهره وران    5
اهداف برجسته تحقیق:    5
پرسش ها و فرضیه های تحقیق    5
فرضیه :    6
مرور ادبيات و سوابق مربوطه:    6
مرکز رسانه و طراحی لباس واکو    12
ساختمان جدید جورجیو آرمانی    13
مرکزمد و لباس یو پی اس (hook ups)    15
نوع روش تحقيق:    17
۱۱-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:    19
منابع:    20

 

 

بخشی از مطلب
بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی: 
امروزه مُد (mode)، به یکی از معضلات فرهنگی جامعه دینی ما تبدیل شده است. تیپ های مختلف از کشورهای غربی به سرعت وارد جامعه می شود و برخی گروه های جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با شور و شوق خاصی آن را می پذیرند. دامنه گسترش این حرکت به حدی است که همه جنبه های زندگی افراد از رنگ لباس گرفته تا بلند و کوتاه کردن مو، مکالمات روزمره و حتی سبک زندگی را در بر می گیرد. 
به راستی مد چیست؟ از دید مدگرایی از دیدگاه دین امری ارزشمند است یا ضدارزش؟ اخلاقی است یا غیراخلاقی؟ 
فقدان کالبدی معمارانه جهت انجام فعالیت های فرهنگی و هنری با تاکید بر هنرهای دستی قومیت های مختلف ایران، از جمله لباس و مشکلات این عرصه را متوجه آن می کند که با توجه به ارتباط تنگاتنگ لباس با هویت و فرهنگ، طراحی مجموعه ای بنام «آکادمی مد و لباس ایرانیان» با رویکرد احیای هویت فرهنگی طراحی گردد.
عدم درک و شناخت تحولات در زمینه تولیدات پوشاک و البسه در عرصه فرهنگی، راه های بازگشت و ترمیم آسیب های موجود و گسست از هویت در بستر فرهنگ، مشکلات جبران ناپذیری به این عرصه وارد خواهد کرد. (Derber, 2000,63). در کشور ما این مقوله دارای اهمیت بسزایی می باشد چراکه ایران تنها کشوری است که در قانون اساسی خود از لباس یاد می کند و دارای قوانین خاص در این رابطه است (حجت، ۱۳۸۸).
تغيير و تحولات بطنى جوامع در گذشته و رويدادهاى محدود آن ها باعث شده بود تا انسان ها و جوامع انسانى واجد هويت نسبتاً مشخص و تعريف شده اى باشند كه كمتر با تغييرات ناگهانى مواجه مى شد و بنابراين طى زمان، هويت جوامع، تكامل يا تغييراتى تدريجى داشت. ولى شرايط حاكم بر جهان امروز و تحولات صورت گرفته در عرصه هاى مختلف علوم و فن آورى به ويژه جريان فن آورى اطلاعات و اهميت و حضور آن در زندگى انسان معاصر و مسائلى چون جهانى شدن و جهانى سازى، مساله هويت را به يكى از بزرگترين دغدغه هاى انسان معاصر تبدیل نموده است(نقى زاده و همکاران،۱۳۸۸)
اشتراك در مباني فكري و تلاش براي حفظ و انتقال اصول و معيارهاي هويت ايراني به زبان و بيان هر دوره موجب پيوستگي هويتي در آثار دوران گذشته شده است . اما در دوران معاصر به دليل نقصان در توجه به جهان بيني جامعه در ايجاد زبان و بيان معاصر موجب گسست هايي در اين مسير كمال گرا شده است(نقي زاده و همکاران، ۱۳۸۷).
وضعيت سنتي در ارتباط با لباس، معنادار بودن کامل لباس‌ها است. درواقع در وضعيت سنتي هر لباس نمادي از يک حالت يا وضعيت است.)به نحوی که مثلا لباس دختر مجرد با لباس زن ازدواج کرده تفاوت داشت.) به نظر مي¬رسد اين رابطة نمادين در مدرنيته رو به افول بوده است. مدرنيته در ذات خود موجب معنازدايي است.با گسترش مدرنیته، معنای لباس به شدت دستخوش تغییر شد و این باعث هرج و مرجی در این عرصه شده است.( يگانه، ۱۳۸۶)
بی‌توجهی به عرصه پوشاک که خود جزئی از ملزومات هویت فرهنگی می باشد مشکلات فراوانی در ارائه و تولید به وجود آورده است. مشکلات موجود در عرصه لباس و سبک¬هاي پوشش در صدر مسائل فرهنگي جامعه می باشد. البته اتفاقات دهه اخیر و عدم توجه به تغييرات مقوله¬هايي فرهنگي نظير هويت-يابي از نظر برخي متخصصین، در مسأله‌سازي پوشش اهميت فراواني داشته است. از سوي ديگر روندهاي جهاني اقتصاد و اطلاعات نيز به اين مسأله دامن زده¬اند. پاي ديگر اين مسألة، در حوزة مطالعات مربوط به هویت است. به هرحال، قريب به هشتاد سال است که معارضه های سیاسی فرهنگی بر سر موضوع لباس و پوشش، بر سر مسائل فرهنگی کشور ما سایه افکنده وهر از چندگاهی چون ماری که از لانه بیرون می آید، خود را در صدر سیاست های فرهنگی کشور قرار می دهد (یگانه، ۱۳۸۶).
با اندکی دقت نظر در وضعیت فعلی هنر و زبان و مآثر آنها می‌توان چالش‌ها و آسیب‌های جدی فرهنگی و هویتی جامعه ما را مشاهده کرد. با درک و شناخت بنیادین این تحولات و ایجاد خود آگاهی فرهنگی در این زمینه راه های بازگشت و ترمیم آسیب های موجود در بستر فرهنگ یافته خواهد شد (حجت، ۱۳۸۸). لذا طراحی آکادمی مد ولباس ایران با رویکرد احیای هویت فرهنگی می تواند زمینه های لازم جهت ارتباط فرهنگی و نوع پوشش متناسب با هویت ایرانی را به عرصه نمایش بگذارد.
با اين حال به نظر مي¬رسد در حوزه نظريه¬پردازي در کشور ما، هنوز نقاط و زاوياي مغفول بسياري وجود دارد. اين نوشتار درصدد است سهمي در گشايش زاويه¬اي نوين براي تحليل اين مسأله داشته باشد.
 

 محصولات مرتبط:
 • پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید
 • فایل اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی
 • پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید
 • پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید
 • فایل اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی
 • پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید
 • پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید
 • پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید
 • پاورپوینت راهنمای تکمیل فرم داوری بدمینتون - ۱۸ اسلاید
 • نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد
 • پاورپوینت آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید
 • پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید
 • فایل اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان
 • پاورپوینت بررسی ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ - 51 اسلاید
 • معرفی شغل تکنسین فوریت های پزشکی / اورژانس
 • پاورپوینت تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید
 • پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید
 • پرسشنامه خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) 3 برگ ورد
 • آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی
 • مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد
 • پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید
 • طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf
 • پاورپوینت سناریو نویسی در پدافند غیر عامل - 28 اسلاید
 • پاورپوینت تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان - 15 اسلاید
 • مطالعات اولیه طراحی معماری خانه کودکان بی سرپرست ، با رویکرد زمینه گرایی در معماری - 17 برگ ورد
 • مطالعات اولیه طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی - 10 برگ ورد
 • مطالعات اولیه طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اقلیمی - 12برگ ورد
 • مطالعات اولیه طراحی دانشکده ،علوم و فنون هوایی پرواز، با رویکرد بهره گیری از، پدافند غیر عامل -14 برگ ورد
 • مطالعات اولیه طراحی،پارک موزه جوان با رویکرد ارتقاء مشارکت اجتماعی - 22برگ ورد
 • دانلود مطالعات اولیه طراحی خانه سالمندان با رویکرد سلامت روان - 10 برگ ورد
 • مطالعات اولیه بررسی تطییقی تفکیک اراضی زمین، با رویکرد ارتقای کیفیت منظر شهری -18 برگ ورد
 • مطالعات اولیه ،ادراک منظر فرهنگی فضاهای باز شهری، با رویکرد توسعه پایدار شهری - 10 برگ ورد
 • مطالعات اولیه چگونگی بکارگیری پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی - 13برگ ورد
 • مطالعات اولیه طراحی تالار شهر ،سیتی هال،city hall، با رویکرد تعاملات اجتماعی - 10برگ ورد
 • مطالعات اولیه طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری زمینه گرا - 20برگ ورد
 • مطالعات اولیه مرکز توانبخشی معلولین جسمی حرکتی -16 صفحه ورد 6 شیت نقشه و مدارک اتوکدی + تصاویر هوا
 • مطالعات اولیه طراحی ايستگاه راه آهن - 22 برگ ورد
 • مطالعات اولیه طراحی بازارچه مرزی - 20 برگ ورد
 • مطالعات اولیه طراحی باغ مد لباس و فشن اسلامي - 20 برگ ورد
 • مطالعات اولیه طراحی مجتمع فرهنگی با رویکرد معماری پایدار - 11 برگ ورد
 • پاورپوینت بررسی سبک معماری های تک و اکوتک - 97 اسلاید
 • پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی با موضوع حمام‌ها - 75 اسلاید
 • پاورپوینت بافت تاریخی شهر یزد - 38 اسلاید
 • پاورپوینت بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد - 14 اسلاید
 • پاورپوینت بررسی پیاده راه هفده شهریور به عنوان یک فضای شهری - 74 اسلاید
 • پاورپوینت بررسی پیاده راه ها در فضاهای شهری -38 اسلاید
 • نقشه های اتوکد طراحی فنی آپارتمان مسکونی سه طبقه تیپ و پارکینگ-26 شیت اتوکد
 • پاورپوینت آشنايي با معماري جهان ، معماری يونان - 80 اسلاید
 • پاورپوینت معماری روم - 21 اسلاید
 • پاورپوینت مرمت مقبره پیرعطا در تهران - 64 اسلاید
 • پاورپوینت تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران - 24 اسلاید
 • پاورپوینت بررسی نانو تكنولوژي Nanotechnology
 • پاورپوینت بررسی تحلیل فرهنگسرای خاوران - 27 اسلاید
 • پاورپوینت بررسی نمونه های مشابه مجتمع مسکونی خارجی - 246 اسلاید
 • پاورپوینت بررسی معماری خانه شریفی ها - 47 اسلاید
 • پاورپوینت گنبد علویان همدان - 44 اسلاید
 • پاورپوینت بررسی معماری کلیسای پادر ه پیو اثر رنزو پیانو - 18 اسلاید
 • پاورپوینت بررسی زندگی‌نامه و آثار دکتر حسن فتحی - 35 اسلاید